Harlinn.COM
espen@harlinn.no
Home
Integrated Operations
Experience
Services
InfoPoint
Articles
InfoPoint
Enkel i bruk
Smart Web utvikling
Enkel å utvide
EntityContext
Ytelse
Robust og Tilpasningsdyktig
Standard Entiteter

Oversikt

InfoPoint er basert på 10 års erfaring med utvikling av løsninger for ConocoPhillips.

Teknologien sørger for rask og smidig utvikling av robuste "Service Oriented Archiecture" (SOA) baserte løsninger.

Tett integrasjon med Microsofts .Net plattform og Microsoft Visual Studio akselererer utviklings prosessen.

InfoPoint tilbyr en unik kombinasjon av egenskaper:

 • Effektiv "Service Oriented Archiecture" (SOA) løsning basert på Windows Communication Foundation (WCF) for rask tilgang på informasjon.
 • Sømløs data synkronisering ved hjelp av Microsoft Message Queuing (MSMQ).
 • Microsoft Windows integrert autentisering.
 • Tett integrasjon mot standard .Net mekanismer og Microsoft Visual Studio.
 • Forhåndsdefinert standard datamodell med 194 "byggesteiner" (entiteter).
 • Effektiv løsning for håndtering av sanntids data.
 • Tilrettelagt for fleksibel integrasjon med eksisterende løsninger for arbeidsflyt og overvåkning.

InfoPoint er spesielt godt egnet i forbindelse med integrasjon av eksisterende løsninger, og fungerer som en intelligent Enterprise Data Bus.

InfoPoint gir optimalisert dataflyt og redusert last på nettverk og servere.

InfoPoint Item Schedule InfoPoint Item Specification
Rediger spesifikasjons data Definer spesifikasjons felt

Standard datamodell

Data modellen er basert på "Universal Data Models" utviklet av Len Silverston og OMGs MOF. Data modellen gir et standard utgangspunkt for system utvikling, og dekker følgende funksjons områder:

 • Organisasjoner og Personer - standard "Party" modell
 • Samhandling og roller
 • Prosjekter, oppgaver, oppfølging og arbeidsinnsats
 • Saksbehandling og oppfølging
 • Fasiliteter
 • Produkter og spesifikasjon
 • Avtale bok
 • Vedlikehold, inspeksjon og sertifikat håndtering
 • Post adresser, telefoni og nettverk
 • Sensorer og måledata
 • Nasjoner, territorier og regioner basert på ISO 3166
 • Dokument håndtering
InfoPoint Organization Registry InfoPoint Person Registry
Organisasjons register Person register

InfoPoint kan lisensieres i forbindelse med utviklings prosjekter.

InfoPoint baserte løsninger er:

 • Enkle i bruk
 • Enkle å utvide
 • Fleksible
 • Robuste
 • Raske
 • Enkle å installere
 • Enkle å drifte

InfoPoint teknologien baserer seg på en unik Object Relational Mapping, ORM, løsning laget for effektiv håndtering av data.

InfoPoint benytter en “intelligent” cache løsning i forbindelse med informasjons håndtering og “live” data synkronisering. "Lazy-loading" gir effektivt sømløs tilgang på informasjon med optimal utnyttelse av tilgjengelige resurser basert på tett integrasjon med “garbage collectoren” i .Net.

Tilpasningsdyktig og utvidbart

InfoPoint er et tilpasningsdyktig og utvidbart system. Bildene under viser et eksempl på hvordan dette kan benyttes til å definere informasjon om hva som skal registreres i forbindelse med en inspeksjon. Mekanismen er basert på OMGs MOF, en standard arkitektur for modellering av systemer.

Dette gjør det mulig å utvide systemet etter behov, selv etter at løsningen er levert og tatt i bruk av kunde.

Utfør Inspeksjon Definer Inspeksjon