Harlinn.COM
espen@harlinn.no
Home
Integrated Operations
Experience
Services
InfoPoint
Articles
Tjenester
Arkitektur
C# og .Net
Java
C/C++
Delphi
Web

Tjenester

På denne weben viser jeg et utdrag av fungerende løsninger jeg har utviklet over de siste tre årene.

Disse web sidene med tilhørende grafikk er et godt eksempel på hva jeg kan bidra med i forbindelse design og utvikling på dette området.

Mesteparten av mine profesjonelle aktiviteter som arkitekt og utvikler har dreid seg om design og utvikling av server systemer. Server systemer har ikke et bruker grensesnitt og dermed ingen grafikk for disse på denne weben.

InfoPoint er likevel et typisk eksempel på hva jeg kan bidra med på dette området. InfoPoint er en teknologi plattform for utvikling av integrasjons og flerlags løsninger.

Forløpig utgjør kildekoden til InfoPoint ca 31 MB c# kode, pluss 1 MB Transact SQL. Det er med andre ord et omfattende system som tilbyr betydelig funsjonalitet i form av funksjonelle byggesteiner.

Field View er en fungerende prototype som ble utviklet som et alternativ til det web baserte brukergrensesnittet for Onshore Operations Center/Optimum Online.

InfoPoint Item Schedule
InfoPoint Item Schedule InfoPoint Item Specification